Opsyonal na Mga Kagamitan

Optional Accessories (3)

# 400x500

Optional Accessories (5)

# 500x600

Optional Accessories (4)

# 450x600

Optional Accessories (7)

load cell

Optional Accessories (6)

# 600x800

Optional Accessories (1)

# 300x400

Optional Accessories (2)

Platter